"მოზელილ ტალახს შეყოლებული" მოურჩენელი ტკივილები (ბექა ქურხულის "თვალდაკარგული ყივჩაღის ჩანაწერები ანუ დეშთი-ყიფჩაღი")

Main Article Content

Ada Nemsadze
Published: Oct 22, 2021

Article Details

Section
ვექტორები